Proces proizvodnje peleta

Proizvodnja kvalitetnog peleta podrazumeva korišćenje održivih sirovima, koje smanjuju štetan uticaj na životnu sredinu.

Proizvodnja peleta je složen proces koji zahteva stručnost i tehnologiju kako bi se osigurao visok kvalitet proizvoda. Kontrola kvaliteta je ključna faza u procesu proizvodnje peleta. Proizvođači moraju da se pridržavaju stroge regulative kako bi se osigurala bezbednost i kvalitet proizvoda.

Proizvodnja peleta zahteva manje energije od proizvodnje fosilnih goriva, a korišćenje peleta za zagrevanje prostorija ili proizvodnju električne energije ima mnoge ekološke prednosti. Izvesno je da će proizvodnja peleta nastaviti da raste u budućnosti, s obzirom na rastuću potražnju zbog brojnih ekoloških i ekonomskih prednosti. To pred proizvođače stavlja izuzetno važan zahtev da se proces proizvodnje stalno unapređuje, kako sa stanovišta ekoloških tako i ekonomskih parametara.

Proizvodnja peleta je proces koji se sastoji od nekoliko koraka. Prvi korak u proizvodnji peleta je sakupljanje i priprema sirovina. Pelet se proizvodi od različitih vrsta biomase uključujući drvo, piljevinu, slamu, kukuruzovinu, suncokretovu ljusku i druge materijale koji sadrže celulozu. Sirovine se sakupljaju i sortiraju prema kvalitetu i vlažnosti. Nakon pripreme sirovina, sledeći korak je usitnjavanje i mlevenje sirovina, koje se zatim suše. Ovaj proces je neophodan da bi se vlažnost materijala smanjila na optimalni nivo za proizvodnju peleta. Nakon sušenja, sirovine se presuju u granule cilindričnog oblika. Zatim se pelet peče na visokoj temperaturi kako bi se osiguralo da bude potpuno suv. Ovaj proces se naziva termička obrada i obično traje oko 20 minuta.

Nakon termičke obrade, pelet se hladi i zatim sortiraju prema veličini i kvalitetu. Pelet koji nije dovoljno čvrst ili je prevelik se odbacuje, dok se onaj koji zadovoljava standarde kvaliteta pakuje u vreće ili velike kontejnere za dalju distribuciju.

Sakupljanje i priprema sirovina

Osnovno načelo koje obavezuje proizvođače je održivost i zaštita životne sredine.

Stručnost i tehnologija

To je neophodan predusov za proizvodnju peleta visokog kvaliteta.

Kontrola kvaliteta

Proces proizvodnje podleže strogoj regulativi, koju proizvođači moraju da zadovolje.

Pelet se proizvodi za različite namene

Pelet je veoma svestran i efikasan izvor energije koji se može koristiti za brojne namene, uključujući grejanje prostora, proizvodnju električne energije, industrijske svrhe i dr. S obzirom na to da je pelet ekološki mnogo prihvatljiviji izvor energije u poređenju sa fosilnim gorivima, očekuje se da će njegova primena nastaviti da raste i u budućnosti.

Načini upotrebe peleta

Energetski efikasan proces proizvodnje

Pelet je 100% ekološki proizvod i dobija se iz otpadne biomase, koja čini dve trećine ukupnog potencijala obnovljivih resursa energije. Upotreba biomase ima važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, jer smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Zakonima, propisima i subvencijama Vlada potstiče korišćenje zelene energije iz ekoloških i obnovljivih izvora.

Ekološka strana peleta

Potreban vam je pouzdan partner?

Kao lider u oblasti proizvodnje rešenja za proizvodnju peleta, mi smo pouzdan partner za svakog klijenta. Kontaktirajte nas i saznajte kako va, možemo pomoći da ostvarite uspeh.