Prednosti korišćenja peleta

Pelet predstavlja efikasno, ekološki prihvatljivo, ekonomično i komforno rešenje za grejanje i mnoge druge primene.

Pelet je vrsta biogoriva koja se sve više koristi u poslednjih nekoliko godina. Izrađen je od obnovljivih izvora energije – usitnjenog i presovanog otpadnog drvnog materijala poput piljevine, slame i drugih biomasa. Njegova upotreba je ekonomičnija od upotrebe tradicionalnih fosilnih goriva uglja, nafte i gasa. Energetski je efikasniji od drveta za ogrev jer sadrži manje vlage i stvara manje pepela. Neuporedivo lakše se pakuje, transportuje i skladišti.

Korišćenje peleta smanjuje emisiju ugljen dioksida u atmosferu u odnosu na fosilna goriva. Takođe smanjuje količinu otpada, jer se koristi biomasa koja bi inače završila u prirodi kao otpad. Pelet je čist i jednostavan za upotrebu. Ne gomila pepeo i ne stvara smrad kao što to čini ogrevno drvo. Pogodan je za skladištenje i u malim podrumskim prostorima kakvi su najčešće u domaćinstvima, jer zauzima znatno manje prostora od drva za ogrev. Pelet je dugotrajan i može se skladištiti duže vreme bez gubitka kvaliteta. To znači da se kupuje u većim količinama i skladišti bez nekih ograničenja. Pelet se izrađuju u strogo kontrolisanim uslovima, što znači da se njegov kvalitet može pouzdano predvideti i garantovati. Ovo je veoma važno jer neki drugi izvori biomase kao na primer drvo imaju promenljiv kvalitet.

S obzirom na to da je pelet izrađen od obnovljivih izvora energije, njegovo korišćenje pridonosi očuvanju životne sredine, smanjenju emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte koji su odgovorni za klimatske promene, kao i smanjenju zavisnosti od neobnovljivih fosilnih goriva. Korišćenje peleta takođe ima direktne i indirektne ekonomske prednosti od smanjenja troškova grejanja i proizvodnje električne energije, pa do pozitivnih propratnih efekata koji se odnose na zaštitu različitih prirodnih resursa. Zbog svega navedenog svi oni kupci koji vode računa o umanjenju troškova, a istovremeno i o odgovornom ponašanju prema životnoj sredini i njenim resursima – biraju pelet jer je ekonomičan, ekološki prihvatljiv i održiv izvor energije.

Garantovan kvalitet

Strogo kontrolisani uslovi proizvodnje i rigorozna kontrola kvaliteta utiču na odličan kvalitet finalnog proizvoda.

Dugotrajnost peleta

Ukoliko se skladišti na ispravan način, pelete se može skladištiti dug vremenski period bez gubitka kvaliteta.

Jednostavan za upotrebu

Pelet se lako pakuje, transportuje, skladišti i koristi, čist je i ne gomila pepeo.

Pelet se može koristiti za brojne namene

Pelet je veoma svestran i efikasan izvor energije koji se može koristiti za brojne namene, uključujući grejanje prostora, proizvodnju električne energije, industrijske svrhe i dr. S obzirom na to da je pelet ekološki mnogo prihvatljiviji izvor energije u poređenju sa fosilnim gorivima, očekuje se da će njegova primena nastaviti da raste i u budućnosti.

Načini upotrebe peleta

Pelet ima važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena

Pelet je 100% ekološki proizvod i dobija se iz otpadne biomase, koja čini dve trećine ukupnog potencijala obnovljivih resursa energije. Upotreba biomase ima važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, jer smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Zakonima, propisima i subvencijama Vlada potstiče korišćenje zelene energije iz ekoloških i obnovljivih izvora.

Ekološka strana peleta

Potreban vam je pouzdan partner?

Kao lider u oblasti proizvodnje rešenja za proizvodnju peleta, mi smo pouzdan partner za svakog klijenta. Kontaktirajte nas i saznajte kako va, možemo pomoći da ostvarite uspeh.