Ekološka strana peleta

Pelet je ekološki čisto gorivo, proizvedeno od biljnog otpada, koje se sve više koristi u industriji i domaćinstvima.

Korišćenjem peleta umesto fosilnih goriva, smanjuje se emisija štetnih gasova, količina otpadne biomase, zavisnost od fosilnih goriva i doprinosi održivom korišćenju prirodnih resursa. Pelet se proizvodi od biomase kao što su piljevina, drvni otpad, slama i sl. Sagorevanjem peleta dolazi do oslobađanja ugljen dioksida, ali u količini koja je manja nego kod sagorevanja fosilnih goriva. Osim toga, drvo i biomasa od koje se pravi pelet apsorbuju ugljen dioksid tokom svog životnog veka, tako da se u suštini taj ugljen dioksid „reciklira“.

Zbog smanjenja štetnih gasova prilikom sagorevanja peleta u odnosu na tradicionalna fosilna goriva, pelet ima važnu ulogu u smanjenju zagađenja vazduha i zaštiti životne sredine. Pelet je čist i ostavlja višestruko manje pepela. Njegov doprinos borbi protiv globalnog zagrevanja je izuzetno značajan. Pelet je obnovljivi izvor energije, a proizvodnja peleta se može obavljati na održiv način, bez iscrpljivanja prirodnih resursa i uništavanja prirodnih staništa. Pelet se proizvode od drvnog otpada i druge biomase koji bi inače završili kao otpad. Korišćenjem peleta umesto fosilnih goriva, doprinosi se smanjenju količine bio otpada u prirodi, koji sa sobom nosi i veliki rizik od požara koji svake godine uništavaju velike površine pod šumom.

Upotrebom peleta umesto fosilnih goriva, smanjuje se zavisnost od fosilnih goriva. To doprinosi značajnoj uštedi energije jer se fosilna goriva moraju vaditi iz zemlje, transportovati i preraditi, što zahteva utrošak velike količine energije, uz iscrpljivanje resursa i zagađivanje koji se podrazumevaju.

Pelet ima visoku energetsku vrednost, što znači da je potrebna manja količina peleta za zagrevanje prostora nego kod drugih izvora energije. Uz to, treba imati u vidu da je pelet jeftiniji od mnogih drugih izvora energije, pa se na taj način višestruko štedi na troškovima energije, uz održivi razvoj i zdraviju životnu sredinu.

Korišćenjem peleta umesto fosilnih goriva, ne samo da se štedi novac i resursi – što jeste veoma važno u današnje vreme poljuljane svetske privrede, već se doprinosi čistijoj i zdravijoj životnoj sredini što je od neprocenjive važnosti za opstanak živog sveta na planeti.

Obnovljivi izvori energije

Pelet se proizvodi iz biomase koja je obnovljiv resurs, što ga čini održivim i ekološki prihvatljivim.

Borba protiv klimatskih promena

Upotreba biomase ima važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, jer značajno smanjuje emisiju štetnih gasova.

Najviši kvalitet proizvoda

Proizvodnja peleta iz otpadnog drveta i biomase doprinosi smanjenju količine otpadne biomase u prirodi.

Održiva upotreba u domaćinstvima i industriji

Pelet je veoma svestran i efikasan izvor energije koji se može koristiti za brojne namene, uključujući grejanje prostora, proizvodnju električne energije, industrijske svrhe i dr. S obzirom na to da je pelet ekološki mnogo prihvatljiviji izvor energije u poređenju sa fosilnim gorivima, očekuje se da će njegova primena nastaviti da raste i u budućnosti.

Načini upotrebe peleta

Ekološki prihvatljiv i održiv izvor energije

Pelet je izvrsna alternativa tradicionalnim fosilnim gorivima kao što su ugalj, nafta i gas. Njegova upotreba ima brojne ekološke i ekonomske prednosti. Zbog svoje ekološke prihvatljivosti i efikasnosti, pelet je postao nezaobilazni deo zelene tehnologije i važan oslonac u stvaranju održivog sveta. Ekonomske prednosti upotrebe peleta ogledaju se u značajnim uštedama koje pruža svojim korisnicima.

Prednosti korišćenja peleta

Potreban vam je pouzdan partner?

Kao lider u oblasti proizvodnje rešenja za proizvodnju peleta, mi smo pouzdan partner za svakog klijenta. Kontaktirajte nas i saznajte kako vam, možemo pomoći da ostvarite uspeh.