• Posted by: Pelet Metalac

Zelena tehnologija i pelet: prednosti i primena

Zelena tehnologija je sve važnija u današnjem svetu koji teži održivom razvoju. Konvencionalni izvori energije su ograničeni, skupi i veliki zagađivači. Za razliku od njih, pelet kao biogorivo doprinosi zaštiti životne sredine i održivom razvoju, uz veću energetsku efikasnost i ekonomičnost. Zato je postao ključni deo zelene tehnologije.

Sagorevanje biomase može da obezbedi električnu energiju, grejanje i toplu vodu za domaćinstva, kao i za industrijske svrhe. Zakonima, propisima i subvencijama Vlada potstiče korišćenje zelene energije iz ekoloških i obnovljivih izvora.

Pelet dobijen iz biomase – najjeftinije i najpoželjnije ekološko energetsko gorivo.

Pelet je ekološki čisto biogorivo koje se sve više koristi u industriji i domaćinstvu. Proizvodi se u formi malih granula komprimovane otpadne biomase, bez dodataka bilo kakvih vezivnih sredstava. U Zakonu o energetici, biomasa se definiše kao biorazgradivi deo proizvoda, otpada i ostataka biološkog porekla iz poljoprivrede, šumarstva i povezanih industrija, kao i biorazgradivi deo industrijskog i komunalnog otpada. („Službeni glasnik RS“, br. 145/2014).

Kada se razmatraju obnovljivi izvori energije, najveći potencijal je upravo u korišćenju biomase. Upotreba biomase ima važnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena, jer smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. I biomasu je važno koristiti na održiv način, to znači da pelet treba proizvoditi iz drvnog otpada i kultivacijom biljaka na održiv način.

Pelet ima brojne prednosti u odnosu na tradicionalna fosilna goriva kao što su ugalj i nafta, a najvažnije su:

  • Ekološki je prihvatljiv – proizvodi se iz obnovljivih izvora, pri čemu se smanjuje količina otpadne biomase, što ga čini održivim i ekološki prihvatljivim izvorom energije; korišćenjem u prirodi nagomilane ­­­­­­­­otpadne biomase istovremeno se smanjuju rizici od požara, koji sve češće dovode do prirodnih katastrofa.
  • Izrazito energetski efikasan – ima vrlo nisku vlagu i visok procenat ugljenika, što ga čini idealnim za proizvodnju toplote.
  • Lako je dostupan i lako se skladišti – pakuje se u vreće različite težine, što ga čini izuzetno pogodnim za transport, skladištenje i korišćenje.

Primena peleta u zelenoj tehnologiji

Njegova najrasprostranjenija primena je u oblasti grejanja, proizvodnje električne energije i stočne hrane.

  • Grejanje prostora – pelet ima široku primenu za grejanje u domaćinstvima, poslovnim i industrijskim objektima; koristi se u kotlovima i posebno dizajniranim energetski efikasnim pećima za pelet.
  • Proizvodnja električne energije – Pelet se koristiti za proizvodnju električne energije u termoelektranama. Sagorevanjem peleta stvara se toplota koja se zatim koristi za proizvodnju pare koja pokreće turbine za stvaranje električne energije.
  • Stočna hrana – Korišćenje peleta kao stočne hrane je korisno za poljoprivrednike, jer poboljšava nutritivnu vrednost hrane koja se daje životinjama. Pelet se može praviti od različitih vrsta biomase, uključujući žitarice, seno, slamu, biljne ostatke i dr. Poboljšava efikasnost hranjenja i omogućava optimalnu ishranu životinja.

Pelet je izvrsna alternativa tradicionalnim fosilnim gorivima, a njegova upotreba ima brojne ekološke i ekonomske prednosti. Zbog svoje ekološke prihvatljivosti i efikasnosti, pelet je postao nezaobilazni deo zelene tehnologije i važan oslonac u stvaranju održivog sveta. Misliti na zelenu energiju znači misliti na budućnost.