Pužni, koritasti i trakasti transporteri koriste se za horizontalni transport i za transport materijala koji se transportuje pod nekim uglom.

Koritasti transporteri se koriste za horizontalan transport dok se pužni-cevni transporteri koriste za kosi transport.
Trakasti transporteri su bešumni uglavnom se  koriste za transport vreća.
Pužne, koritaste i trakaste transportere izradjujemo u svim dužinama i svim kapacitetima. Zatvorenog su tipa zbog čega nemaju prašenja prilikom rada. Veoma su kvalitetni i pouzdani u procesu proizvodnje.

Translate »