Proizvodnja peleta je složen proces u kojem se žetelački ostatci, drvo i druga biomasa prerađuje u gotov proizvod..

Ako želite da otpočnete proizvodnju peleta biće vam potrebna oprema za proizvodnu peleta, Pelet Metalac je vodeći lider u izradi linija i fabrika za proizvodnju peleta.

Peletiraka, linija za peletiranje, Masine za pelet,

U proizvodnji peleta komadići imaju cilindrični oblik dužine do tri centimetra i širine do 1,2 centimetra.

U proizvodnji peleta brzina proizvodnje zavisi od vrste biomase, njene tvrdoće i vlage, kao i uređaja koji se koriste.

Za proizvodnju peleta imamo peletirke za slamu, sojinu slamu, granje, razne biomase, prostirke od živine i druge.

Stalna potražnja za peletom od strane domaćinstava i industrije stvorila je od ove proizvodnje profitabilan posao.

Proizvodnja peleta: Svaka vrsta biomase i njenog otpada može biti sirovina.
Proces proizvodnje sastoji se od mlevenja, sušenja i peletiranja. Masa se u mašini za peletiranje zbija i formiraju se karakteristični oblici.
Translate »