Kompletna linija za proizvodnju peleta od drveta i biomase sa pripadajućom opremom, na fotografiji se ne vidi mlin – drobilica za slamu i  tansporter  koji se nalaze iza zida.

Peletirka i linija za proizvodnju peleta

Mlin drobolica za slamu sa transporterom.

Drobilica za big balu i transporter biomase

Translate »