Kofičasti elevatori  za vertikalni transport zrnaste, samlevene, drobljene i slične mase

Izradjujemo kompletnu opremu za punjenje i pražnjenje sa kofičastim elevatorima, kao što su gravitacione cevi, razdelnici, dodavaci, ustave, kofice, filteri penjalice sa ledjobranom, galerije, usipne jame…
Kofičaste elevatore izradjujemo kapaciteta od 200 kg -100 t/h.

Kofičasti elevatori su skoro  bešumni, praktični su, zauzimaju malo prostora, koriste se za najveći vertikalni transport koji se koristi u proizvodnjama.
Ne lome transportovani materijal, nema zaostajanja materijala prilikom pražnjenja.
Kofičaste elevatore izradjujemo za različite visine i kapacitete.
Mogu da se izradjuju od crnog farbanog celika, pocinkovanog i prohromskog materijala koji se uglavnom koriste u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

Translate »