Izrađujemo fabrike za proizvodnju peleta od drveta, biomase, linije fabrike za peletiranje, mašine, opremu za proizvodnju peleta.

Kompletne fabrike za proizvodnju peleta koje rade u industrijskom režimu rada od 24h, oprema i mašine za proizvodnju peleta, kapacitet  proizvodnje od 200kg/h do 4 000kg/h.

Linija fabrika za proizvodnju peleta √

Kompletne fabrike sa opremom i ostalim mašinama za proizvodnju peleta, montaža pogona i konsalting u proizvodnji. Održavanje, servis i defektaza opreme za peletiranje, stručni saveti i tehologija peletiranja. Izradjujemo najbolje peletirke u Srbiji i okruženju.

U proizvodnom programu imamo preko 750 mašina i opreme, u mogućnosti smo da opremimo kompletne linije i fabrike sa svom pripadajućom opremom i mašinama za proizvodnju peleta od biomase, drveta do ugljene prašine. Sve što se može peletirati mašine i oprema Pelet Metalac može da peletira.  Izradjujemo sve mašine za pelet.
Translate »