• Posted by: Pelet Metalac

Efikasno i ekološki prihvatljivo grejanje: šta treba znati prilikom kupovine kotla za pelet

Pri izboru kotla za pelet, važno je uzeti u obzir vaše potrebe, veličinu kotla, cenu, instalaciju i održavanje, kao i mogućnosti za kontrolu temperature i automatsko paljenje.

Kotlovi za pelet postaju sve popularniji u Srbiji, pogotovo u ruralnim područjima gde su dostupna drva i piljevina za proizvodnju peleta. Pelet su komprimovane drvene čestice napravljene od otpadnog drvnog materijala i druge biomase. Postoji nekoliko prednosti korišćenja ovih kotlova. Prvo, oni su ekološki prihvatljiviji od tradicionalnih kotlova na drva i ugalj, jer proizvode manju emisiju štetnih gasova. Drugo, oni su efikasniji u sagorevanju goriva i stvaraju manje otpada.

Kada se odlučite za kupovinu kotla na pelet, postoje neki važni faktori koje treba uzeti u obzir. Prvo, važno je pronaći iskusnog proizvođača koji će vam pružiti sve potrebne savete pre kupovine i pomoći da izaberete odgovarajući proizvod. Kada je reč o kotlovima, izrazito je važan njihov kvalitet i post prodajna podrška. Neophodno je proveriti da li su sertifikovani i da li zadovoljavaju sve standarde sigurnosti i kvaliteta. Potrebno je pažljivo opredeliti veličinu kotla koji vam je potreban. Veličina kotla zavisi od veličine vašeg objekta koji se zagreva, kao i od količine tople vode koja će se trošiti. Ako je kotao premali, neće moći da zagreva ceo objekat, a ako je prevelik, to će biti gubitak energije koji za posledicu ima povećane troškove. Potom treba uzeti u obzir cenu kotla i instalacije. Kotlovi za pelet su skuplji od tradicionalnih kotlova, ali dugoročno su isplativiji, zbog uštede energije i manjih troškova goriva. Stručna instalacija je posebno važna, kako bi grejanje na pelet bilo optimalno i sigurno.

Potrebno je isplanirati prostor gde će se pelet skladištiti i prilagoditi njegovu veličinu realnim potrebama. Najbolje ga je postaviti u blizini kotla. Važno je osigurati da uskladišteni pelet bude suv kako ne bi počeo da propada usled vlage.

Pri kupovini kotla potrebno je razmotriti mogućnosti za kontrolu temperature i automatsko paljenje. Ove opcije doprinose uštedi energije i povećanju udobnosti, jer automatsko paljenje omogućuje kotlu da se automatski uključi kada temperatura padne ispod željenog nivoa, dok kontrola temperature omogućuje precizno podešavanje temperature u prostorijama koje se zagrevaju.

Takođe, važno je razmotriti koliko često će biti potrebno dodavati pelet u kotao. Zavisno od veličine spremišta za pelet, možda će biti potrebno dodavati ga svakih nekoliko dana ili nedelja. Neki kotlovi imaju mogućnost automatskog doziranja peleta, što smanjuje potrebu za čestim dodavanjem goriva.
Kada odaberete kotao, važno je pridržavati se uputstva proizvođača za njegovo održavanje i čišćenje. Kotlovi za pelet moraju biti čisti kako bi radili efikasno i sigurno. Potrebno je planirati redovno čišćenje i održavanje da bi se produžio vek trajanja kotla i osigurao njegov optimalan rad.

Kotlovi Pelet Metalac su usklađeni sa evropskim standardima i pružaju mogućnost dobijanja subvencije za energetsku efikasnost Republike Srbije. Banke sa kojima imamo ugovorenu saradnju našim kupcima nude povoljne uslove kreditiranja. Garancija na naše kotlove je pet godina, a isporuka i puštanje u pogon su besplatni na celoj teritoriji Republike Srbije. Sa postojećih četvoro vrata i šest otvora za čišćenje kotla, moguće je lako pristupiti svakom delu i očistiti ga uz minimalno vreme i napor. Sistem sa četiri prolaza dimnih gasova omogućava efikasno sagorevanje i smanjuje potrošnju, čime se ostvaruje dodatna ušteda energije.

Uz pravilnu instalaciju i održavanje, kotlovi na pelet su dugoročno isplativ i ekološki prihvatljiv izbor za zagrevanje domaćinstva. Ako pri odabiru kotla sledite sve navedene savete, grejanje na pelet će zadovoljiti vaše potrebe, osigurati komforno korišćenje i uštedu energije.